Termeni și condiții TOMBOLĂ ASSIST Software la Codecamp Suceava 2018 | ASSIST Software Romania
get in touch
>

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLĂ „ASSIST Software la Codecamp Suceava 2018”

 

 ART. 1. Organizatorul Tombolei

Organizatorul Tombolei cu premii din cadrul evenimentului „ASSIST Software la Codecamp Suceava” din data de 20 octombrie 2018, (denumită în continuare „Tombolă”) este ASSIST SOFTWARE SRL, cu sediul în Str. Tipografiei nr.1, Suceava 720043, România reprezentată prin dl. Gheorghe David în calitate de Administrator.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Tombolă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

 

ART. 2. Durata și aria de desfășurare a Tombolei

Tombola va fi organizată pe data de 20 octombrie în intervalul orar 09:00 – 17:00, iar extragerea premiului va avea loc în cadrul ceremoniei finale a evenimentului „Codecamp Suceava” desfășurat în Corpul E, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda Tombola, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

Participarea la această Tombolă are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 3. Premiile oferite în cadrul Tombolei

Prin tragere la sorți se va oferi un singur premiu, constând  într-o Consolă MICROSOFT Xbox One S 1TB, alb + joc PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, în valoare de 1.299,90 lei.

Premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

ART. 4. Dreptul de participare

La Tombola aceasta au dreptul să participe persoanele prezente la evenimentul „Codecamp Suceava”, care s-au înscris la tombolă, la standul ASSIST în data de 20 octombrie, în intervalul orar 09:00 – 17:00. Înscrierea la tombolă se realizează în momentul în care unul din participanții evenimentului „Codecamp Suceava” răspunde corect la o întrebarea legată de logică și programare și își înregistrează datele în sistemul de tombolă, la adresa → https://assist-software.net/webform/tombolă-codecamp. 

La tombolă nu pot participa angajații ASSIST Software SRL.

Participanții la Tombolă trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții:

 Pasul 1 Să vină la standul ASSIST și să-și exprime dorința de a participa la quizz.

 Pasul 2 → Să răspundă corect la întrebarea extrasă. 

  • Dacă participantul va răspunde corect respectivei întrebări va avea dreptul să se înscrie la tombola finală ce va avea loc la festivitatea de încheiere a evenimentului „Codecamp Suceava”.
  • Înscrierea la tombolă presupune introducerea unor date personale precum: nume, prenume, e-mail, telefon, an, specializare.
  • Înscrierea la tombolă se realizează pe: https://assist-software.net/webform/tombolă-codecamp.
  • Participantul este prezent fizic la evenimentul „Codecamp Suceava”, organizat în data de 20 octombrie 2018, în Corpul E al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în momentul extragerii premiului.
  • Participarea la această Tombolă are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 5. Modul de desfăsurare a Tombolei

Respondenții care au răspuns corect la quizz-ul organizat de ASSIST Software, au  completat formularul de înscriere la tombolă și sunt prezenți în sala de desfășurare a evenimentului vor participa la tombolă câștigând premiul oferit.

 

ART. 6. Tragerea la sorți și acordarea premiilor  

Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc la finalul evenimentului, în prezența participanților, premiul fiind acordat pe loc caștigătorului. În tragerea la sorți vor intra toate persoanele care se regăsesc în sistemul de tombolă de la adresa: https://assist-software.net/webform/tombolă-codecamp pe data de 20 octombrie 2018, în intervalul orar 9:00 – 17:00.

Înscrierea la tombolă se realizează pe: https://assist-software.net/webform/tombolă-codecamp

Extragerea se va realiza utilizând o aplicație electronică. Primul respondent extras și validat ca fiind prezent în sală pe parcursul desfășurării evenimentului va fi declarat câștigător al tombolei. În cazul lipsei acestuia din sala de desfășurare a evenimentului acesta va fi invalidat.

Dacă după prima extragere nu este declarat un caștigător, se vor efectuă noi extrageri pană la identificarea acestuia. Premiul va fi acordat câștigătorului pe loc.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrand numărul și valoarea premiului anunțat inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiului se va face sub directă supraveghere a unei comisii din care vor face parte obligatoriu cel puțin doi reprezentanți ai Organizatorului.

Pentru revendicarea premiului, participantul câștigător va prezenta Organizatorului pentru certificarea calității sale, următoarele:

→ BI/CI aflate în termenul de valabilitate;  

Predarea/primirea premiului de la Organizator la câștigător se va realiza în bază unor procese verbale semnate de către Organizator, cât și de către câștigător. Vor fi completate în procesele verbale de predare-primire și vor face parte integrantă din acestea: serie și număr CI, nume, prenume, adresa, telefon, semnătura câștigătorului, premiul.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectul ce constituie premiul.

 

ART. 7. Taxe și Impozite

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile câștigate, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare.

 

ART. 8. Diverse

Prin înscrierea la Tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și fotografia acestora cu premiul câștigat să fie publicate pe site-ul Organizatorului și pe canalele oficiale de social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google +etc.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului câștigat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Tombolei și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

General Data Protection Regulation (GDPR) Policy

Prin acceptarea politicii GDPR, participanții la tombolă își dau consimțământul ca datele personale ale acestora, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, specializarea/anul de studii și numărul de telefon, să poată fi folosite în scopul comunicării cu resursele umane și departamentul de marketing.

Odată cu aplicarea la tombolă, datele introduse în formularul de înscriere vor fi stocate și centralizate în baza de date a companiei ASSIST Software pentru o ulterioară utilizare. Scopul colectării acestor informații este strict pentru a contacta respondenții, prin e-mail sau telefon, pentru a le comunica o eventuală oportunitate de angajare sau participare la evenimentele organizate de ASSIST Software.

Aceste date pot fi vizualizate, actualizate sau șterse din baza de date, la adresa: dpo@assist.ro.

 

Organizator:

ASSIST SOFTWARE SRL

Prin: Gheorghe David, Administrator

 

Do you want to get in touch with us? 

If you are interested in our software development services, you would like to join our team, or you simply want to find out more about us, we’d love to hear from you! Drop us a line and a member of the ASSIST team will get back to you as soon as possible. We are sure we can ASSIST you.

GET IN TOUCH