Informare modalități raportare avertizări în interes public | ASSIST Software Romania
get in touch
>

ANUNȚ

 

Pentru: angajații ASSIST SOFTWARE S.R.L.

Ref:

➔ informare persoană desemnată pentru soluționarea avertizărilor în interes public

➔ informare modalități raportare avertizări în interes public

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, vă aducem la cunoștință numirea doamnei Alina Nicoleta Sica Danileț avocat titular la Cabinet Avocat Alina Danileț cu sediul în Municipiul Suceava, strada Cireșoaia nr.1M, județul Suceava, Cod Identificare Fiscală 44921201 ca persoană desemnată în cadrul societății ASSIST SOFTWARE SRL conform prevederilor art. 3 pct. 16 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Modalitatea de raportare a avertizărilor în interes public, care se poate face:

•  în scris, pe suport hârtie sau în format electronic la adresa poștală Cabinet Avocat Alina Danileț cu sediul în Municipiul Suceava, strada Cireșoaia nr. 1M, județul Suceava, cod poștal 720217 sau la adresa de e-mail avertizor@assist.ro;

•  prin comunicare la linia telefonică cu numărul 0751 062 247 sau

•  prin întâlnire față în față la sediul profesional al persoanei desemnate – Alina Danileț (Cabinet Avocat Alina Danileț cu sediul în Municipiul Suceava, strada Cireșoaia nr. 1M, județul Suceava, cod poștal 720217), la cererea avertizorului în interes public.

 

Prezentul anunț se afișează pe site-ul https://assist-software.net/ și într-un loc vizibil și accesibil la sediul societății ASSIST SOFTWARE S.R.L..

Do you want to get in touch with us? 

If you are interested in our software development services, you would like to join our team, or you simply want to find out more about us, we’d love to hear from you! Drop us a line and a member of the ASSIST team will get back to you as soon as possible. We are sure we can ASSIST you.

GET IN TOUCH