Terms and Conditions ASSIST Coding Challenge | ASSIST Software Romania
get in touch
>

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

CONCURS „ASSIST Coding Challenge”

 

 ART. 1. Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului „ASSIST Coding Challenge” care va avea loc bimestrial, (denumit în continuare „Concurs”) este ASSIST SOFTWARE SRL, cu sediul în Str. Tipografiei nr.1, Suceava 720043, România reprezentată prin dl. Gheorghe David în calitate de Administrator.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

 

ART. 2. Descriere concurs

            Concursul „ASSIST Coding Challenge” este organizat de ASSIST Software SRL, pe platforma online https://www.hackerrank.com/, la categoria „Contests”.

 1. Se pot înscrie toți studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care sunt pasionați de programare, tehnologie și competiții.
 2. Înscrierea la competiție se realizează în săptămâna premergătoare și inclusiv în ziua desfășurării concursului, până la ora 19:50.
 3. Competiția va avea loc în ziua de joi care este cea mai apropiata de data de 15 a lunii respective, la ora 20:00 și se va încheia la ora 22:00.
 4. Odată cu înscrierea la concurs, participanții vor primi un e-mail de confirmare care va include un link către concursul de pe HackerRank.
 5. Participanții se pot conecta pe platformă folosind contul de Facebook, Gmail, Github, Linkedin sau își pot crea un cont în cadrul platformei.
 6. „Contests” reprezintă o categorie specială de pe HackerRank în cadrul căreia mai mulți combatanți HackerRank pot concura unul cu celălalt. Toți participanții concurează pentru a rezolva același set de sarcini, iar scorul obținut pentru fiecare sarcină depinde de cât de precis este rezolvat.

 

ART. 3. Codewriting

În cadrul concursului vor exista 3 probleme propuse de echipa ASSIST Software care trebuie rezolvate.

 1. În primă fază, concurentul trebuie să înțeleagă foarte bine cerințele problemelor și să completeze funcția dată.
 2. Platforma permite un număr nelimitat de încercări de trimitere.
 3. Codul poate fi rulat ori de câte ori dorește participantul. Înainte de trimitere, soluția va fi întotdeauna verificată.
 4. Dupa trimiterea soluției, codul va fi verificat cu întreaga suită de teste.
 5. Scorul depinde de numărul de teste pe care programul concurentului le va trece înainte de primul eșec. Dacă concurentul trece toate testele, acesta va obține scorul maxim pentru acea sarcină - 300 de puncte.
 6. Este foarte important de reținut faptul că testele de probă nu acordă puncte, deci concurentul trebuie să treacă de câteva din testele non-probă pentru a obține un scor pozitiv.
 7. Scorul maxim este de 300 de puncte pentru fiecare problemă.
 8. Concurentul care reușește în cel mai scurt timp să rezolve problemele, ținând cont de regulile concursului și adună punctajul maxim va fi declarat câștigător. În cazul scorului egal, participantul cu timpul de rezolvare mai scurt urcă în clasament.
 9. Prin participarea la această competiție participanții garantează că toate materialele prezentate sunt rezultatul propriului efort și nu ating sau nu încalcă drepturile altor concurenți sau ale unei terțe părți. În caz contrar, concurenții cu soluții identice/asemănătoare vor fi descalificați.
 10. Algoritmul trebuie să ofere o soluție general valabilă, mai exact, soluțiile hardcoded vor fi descalificate.

 

Departajarea se realizează automat în funcție de scor și de timpul de rezolvare a problemelor. Timpul concurenților se calculează de la începutul concursului, adică de la ora 20:00, și nu de la ora la care concurentul începe efectiv să rezolve problemele.

Limbajele folosite pot fi găsite aici.

ART. 4. Durata și aria de desfășurare a concursului

Concursul va fi organizat o dată la două luni (bimestrial), în intervalul orar 20:00 – 22:00, iar câștigătorul va fi ales în funcție de rapiditatea cu care va reuși să rezolve cele trei probleme propuse de echipa ASSIST, modului de rezolvare a cerinței prin respectarea codewriting-ului și atingerea scorului maxim de 300 de puncte.

Înscrierile la acest concurs se fac cel târziu în ziua desfășurării concursului, ora 19:50 pe pagina: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

După înscrierea la concurs și înregistrarea datelor personale, concurentul va primi un mail de confirmare în care va fi inclus link-ul pe care acesta trebuie să-l acceseze pentru logare.

Concursul „ASSIST Coding Challenge” se va desfășura pe platforma: https://www.hackerrank.com/  participanții având posibilitatea să-și creeze cont sau se conecteze folosind conturile de Facebook, GitHub, Gmail sau Linkedin.

Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda concursul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.
Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 5. Premii oferite în cadrul concursului

La concursul „ASSIST Coding Challenge” ASSIST Software oferă trei premii în valoare totală de 1200 Ron: I – 600 lei, II – 400 lei, III – 200 lei. Cei trei câștigători sunt aleși în funcție de rapiditatea cu care aceștia au reușit să rezolve cele trei probleme, modalitățile prin care au fost rezolvate cerințele (participantul trebuie să țină cont de Codewriting) și atingerea scorului maxim de 300 de puncte per problemă.

Prima persoană care reușește să rezolve cele trei probleme, ținând cont de Art. 8 al acestui Regualment, va primi din parte organizatorului concursului „ASSIST Coding Challenge” ASSIST Software, suma de 600 Ron. A doua persoană în clasament va câștiga 400 Ron iar a treia 200 Ron. Pe lângă premiile în bani, câștigătorii vor avea și șansa de a lua parte la programul de internship ASSIST.

 

ART. 6. Dreptul de participare

La concursul „ASSIST Coding Challenge” au dreptul să participe toți studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava care sunt pasionați de programare. Persoanele care își doresc să participe și îndeplinesc criteriul menționat mai sus, trebuie să-și exprime dorința de a participa înscriindu-se în prealabil în săptămâna premergătoare și inclusiv în ziua desfășurării concursului, până la ora 19:50, pe pagina: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

Odată cu înregistrarea participantului la concurs, acesta va primi mail de confirmare care va include și un link către concursul de pe HackerRank.

Pentru a putea participa la concurs, participanții trebuie să se conecteze pe platforma https://www.hackerrank.com/, să-și creeze un cont în cadrul platformei sau să se logheze folosind alte conturi, precum: Facebook, GitHub, Gmail sau Linkedin.

La concurs nu pot participa angajații ASSIST Software SRL.

Participanții la Concurs trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiția 1 Să fie studenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Condiția 2 → Să se înscrie la concurs în săptămâna premergătoare și inclusiv în ziua desfășurării concursului (până la ora 19:50) pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

Condiția 3 → Să se conecteze pe platforma: https://www.hackerrank.com/, să-și creeze un cont în cadrul platformei sau să se logheze folosind alte conturi, precum: Facebook, GitHub, sau Twitter.

Condiția 4 → În cadrul concursului, participanții să respecte „Codewriting-ul” competiției.

 

ART.7. Înscrierea la concurs presupune introducerea unor date personale precum: nume, prenume, e-mail, telefon, oraș, specializare studii, an studii.

 • Înscrierea la concurs se realizează pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge
 • Participantul trebuie să rezolve cerințele concursului în ziua concursului, în intervalul orar 20:00 – 22:00.
 • Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 8. Alegerea câștigătorului  

            Stabilirea câștigătorilor va avea loc la finalul celor două ore acordate rezolvării cerințelor concursului.

            Câștigătorii vor fi stabiliți automat de platformă, în funcție de următoarele criterii:

 1. Cerința trebuie rezolvată ținându-se cont de „Codewriting-ul” competiției.
 2. Câștigătorul va fi ales ținându-se cont de timpul rezolvării. Primii trei participanți care rezolvă cele trei probleme și îndeplinesc toate condițiile vor fi declarați câștigători.
 3. Primii trei concurenți care vor acumula cel mai mare punctaj (300 de puncte punctaj maxim/problemă) și îndeplinesc toate condițiile menționate în Articolul 8 al acestui Regulament, vor fi declarați câștigători. În cazul punctajului egal, participantul cu timpul de rezolvare mai rapid urcă în clasament.

Înscrierea la competiție se realizează în săptămâna premergătoare și inclusiv în ziua desfășurării concursului, până la ora 19:50 pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

Pentru revendicarea premiului, câștigătorii vor prezenta Organizatorului pentru certificarea calității sale, următoarele:

→ BI/CI aflate în termenul de valabilitate;  

Predarea/primirea premiului de la Organizator către câștigători se va realiza în bază unor procese verbale semnate de către Organizator, cât și de către câștigător. Vor fi completate în procesele verbale de predare-primire și vor face parte integrantă din acestea: serie și număr CI, nume, prenume, adresa, telefon, cont bancar, semnătura câștigătorului, premiul. 

→ Câștigătorii vor transmite prin e-mail la adresa hello@assist.ro, copia de buletin și procesul verbal completat și semnat. 
→ Premiile vor fi virate direct în contul bancar al câștigătorilor.​

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectul ce constituie premiul.


ART. 9. Diverse

Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și fotografia acestora cu premiul câștigat să fie publicate pe site-ul Organizatorului și pe canalele oficiale de social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului câștigat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

ART. 10. General Data Protection Regulation (GDPR) Policy

Prin acceptarea politicii GDPR, participanții la concurs își dau consimțământul ca datele personale ale acestora, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, specializarea/anul de studii și numărul de telefon, să poată fi folosite în scopul comunicării cu resursele umane și departamentul de marketing.

Odată cu aplicarea la concurs, datele introduse în formularul de înscriere vor fi stocate și centralizate în baza de date a companiei ASSIST Software pentru o ulterioară utilizare. Scopul colectării acestor informații este strict pentru a contacta respondenții, prin e-mail sau telefon, pentru a le comunica o eventuală oportunitate de angajare sau participare la evenimentele organizate de ASSIST Software.

Aceste date pot fi vizualizate, actualizate sau șterse din baza de date, la adresa: dpo@assist.ro.

Organizator:

ASSIST SOFTWARE SRL

Prin: Gheorghe David, Administrator

Do you want to get in touch with us? 

If you are interested in our software development services, you would like to join our team, or you simply want to find out more about us, we’d love to hear from you! Drop us a line and a member of the ASSIST team will get back to you as soon as possible. We are sure we can ASSIST you.

GET IN TOUCH