get in touch

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

CONCURS „ASSIST Coding Challenge”

 

 ART. 1. Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului „ASSIST Coding Challenge” din data de 22 mai 2019, (denumit în continuare „Concurs”) este ASSIST SOFTWARE SRL, cu sediul în Str. Tipografiei nr.1, Suceava 720043, România reprezentată prin dl. Gheorghe David în calitate de Administrator.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

 

ART. 2. Descriere concurs

            Concursul „ASSIST Coding Challenge” este organizat de ASSIST Software SRL, pe platforma online https://codesignal.com/, la categoria Tournaments. „Tournaments”.

 1. Se pot înscrie toți studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava care sunt pasionați de programare, tehnologie și competiții.
 2. Înscrierea la competiție se realizează între 15 mai și 21 mai 2019, ora 23:59.
 3. Competiția va avea loc pe data de 22 mai, la ora 20:00 și se va încheia la ora 22:00.
 4. Odată cu înscrierea la concurs, participanții vor primi un e-mail de confirmare care va include un link către concursul de pe CodeSignal.
 5. Participanții se pot conecta pe platformă folosind contul de Facebook, GitHub, Twitter sau își pot crea un cont în cadrul platformei.
 6. „Tournaments” reprezintă o categorie specială de pe CodeSignal în cadrul căreia mai mulți combatanți CodeSignal pot concura unul cu celălalt. Toți participanții concurează pentru a rezolva același set de sarcini, iar scorul obținut pentru fiecare sarcină depinde de cât de precis este rezolvat.

 

ART. 3. Codewriting

În cadrul concursului vor exista 3 probleme propuse de echipa ASSIST Software care trebuie rezolvate.

 1. În primă fază, concurentul trebuie să înțeleagă foarte bine cerințele problemelor și să completeze funcția dată.
 2. Platforma permite un număr nelimitat de încercări de trimitere.
 3. Codul poate fi rulat ori de câte ori dorește participantul. Înainte de trimitere, soluția va fi întotdeauna verificată.
 4. Dupa trimiterea soluției, codul va fi verificat cu întreaga suită de teste.
 5. Scorul depinde de numărul de teste pe care programul concurentului le va trece înainte de primul eșec. Dacă concurentul trece toate testele, acesta va obține scorul maxim pentru acea sarcină - 300 de puncte.
 6. Este foarte important de reținut faptul că testele de probă nu acordă puncte, deci concurentul trebuie să treacă de câteva din testele non-probă pentru a obține un scor pozitiv.
 7. Scorul maxim este de 300 de puncte pentru fiecare problemă.
 8. Concurentul care reușește în cel mai scurt timp să rezolve problemele, ținând cont de regulile concursului și adună punctajul maxim va fi declarat câștigător. În cazul scorului egal, participantul cu timpul de rezolvare mai scurt urcă în clasament.
 9. Prin participarea la această competiție participanții garantează că toate materialele prezentate sunt rezultatul propriului efort și nu ating sau nu încalcă drepturile altor concurenți sau ale unei terțe părți. În caz contrar, concurenții cu soluții identice/asemănătoare vor fi descalificați.
 10. Algoritmul trebuie să ofere o soluție general valabilă, mai exact, soluțiile hardcoded vor fi descalificate.

 

Departajarea se realizează automat în funcție de scor și de timpul de rezolvare a problemelor. Timpul concurenților se calculează de la începutul concursului, adică de la ora 20:00, și nu de la ora la care concurentul începe efectiv să rezolve problemele.

 

ART. 4. Durata și aria de desfășurare a concursului

Concursul va fi organizată pe data de 22 mai în intervalul orar 20:00 – 22:00, iar câștigătorul va fi ales în funcție de rapiditatea cu care va reuși să rezolve cele trei probleme propuse de echipa ASSIST, modului de rezolvare a cerinței prin respectarea codewriting-ului și atingerea scorului maxim de 300 de puncte.

Înscrierile la acest concurs se fac in perioada 15 mai - 21 mai 2019, ora 23:59 pe pagina: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

După înscrierea la concurs și înregistrarea datelor personale, concurentul va primi un mail de confirmare în care va fi inclus link-ul pe care acesta trebuie să-l acceseze pentru logare.

Concursul „ASSIST Coding Challenge” se va desfășura pe platforma: https://codesignal.com/, participanții având posibilitatea să-și creeze cont sau se conecteze folosind conturile de Facebook, GitHub sau Twitter.

Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda concursul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 5. Premii oferite în cadrul concursului

La concursul „ASSIST Coding Challenge” ASSIST Software oferă trei premii în valoare totală de 1500 Ron: I – 700 lei, II – 500 lei, III – 300 lei. Cei trei câștigători sunt aleși în funcție de rapiditatea cu care aceștia au reușit să rezolve cele trei probleme, modalitățile prin care au fost rezolvate cerințele (participantul trebuie să țină cont de Codewriting) și atingerea scorului maxim de 300 de puncte per problemă.

Prima persoană care reușește să rezolve cele trei probleme, ținând cont de Art. 8 al acestui Regualment, va primi din parte organizatorului concursului „ASSIST Coding Challenge” ASSIST Software, suma de 700 Ron. A doua persoană în clasament va câștiga 500 Ron iar a treia 300 Ron.

 

ART. 6. Dreptul de participare

La concursul „ASSIST Coding Challenge” au dreptul să participe toți studenții de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava care sunt pasionați de programare. Persoanele care își doresc să participe și îndeplinesc criteriul menționat mai sus, trebuie să-și exprime dorința de a participa înscriindu-se în prealabil în perioada 15 mai – 21 mai 2019 pe pagina: https://assist-software.net/assist-coding-challenge.

Odată cu înregistrarea participantului la concurs, acesta va primi mail de confirmare care va include și un link către concursul de pe CodeSignal.

Pentru a putea participa la concurs, participanții trebuie să se conecteze pe platforma https://codesignal.com/, să-și creeze un cont în cadrul platformei sau să se logheze folosind alte conturi, precum: Facebook, GitHub, sau Twitter.

La concurs nu pot participa angajații ASSIST Software SRL.

Participanții la Concurs trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiția 1 Să fie studenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Condiția 2 → Să se înscrie în perioada 15 mai – 21 mai 2019 la concurs pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

Condiția 3 → Să se conecteze pe platforma: https://codesignal.com/, să-și creeze un cont în cadrul platformei sau să se logheze folosind alte conturi, precum: Facebook, GitHub, sau Twitter.

Condiția 4 → În cadrul concursului, participanții să respecte „Codewriting-ul” competiției.

 

ART.7. Înscrierea la concurs presupune introducerea unor date personale precum: nume, prenume, e-mail, telefon, oraș, specializare studii, an studii.

 • Înscrierea la concurs se realizează pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge
 • Participantul trebuie să rezolve cerințele concursului în ziua concursului, 22 mai 2019, în intervalul orar 20:00 – 22:00.
 • Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 8. Alegerea câștigătorului  

            Stabilirea câștigătorilor va avea loc la finalul celor două ore acordate rezolvării cerințelor concursului.

            Câștigătorii vor fi stabiliți în funcție de următoarele criterii:

 1. Cerința trebuie rezolvată ținându-se cont de „Codewriting-ul” competiției.
 2. Câștigătorul va fi ales ținându-se cont de timpul rezolvării. Primii trei participanți care rezolvă cele trei probleme și îndeplinesc toate condițiile vor fi declarați câștigători.
 3. Primii trei concurenți care vor acumula cel mai mare punctaj (300 de puncte punctaj maxim/problemă) și îndeplinesc toate condițiile menționate în Articolul 8 al acestui Regulament, vor fi declarați câștigători. În cazul punctajului egal, participantul cu timpul de rezolvare mai rapid urcă în clasament.

Înscrierea la concurs se realizează începând cu data de 15 mai 2019 până în ziua de 21 mai 2019, ora 23:59 pe: https://assist-software.net/assist-coding-challenge

Pentru revendicarea premiului, câștigătorii vor prezenta Organizatorului pentru certificarea calității sale, următoarele:

→ BI/CI aflate în termenul de valabilitate;  

Predarea/primirea premiului de la Organizator către câștigători se va realiza în bază unor procese verbale semnate de către Organizator, cât și de către câștigător. Vor fi completate în procesele verbale de predare-primire și vor face parte integrantă din acestea: serie și număr CI, nume, prenume, adresa, telefon, semnătura câștigătorului, premiul.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectul ce constituie premiul.

 

ART. 9. Diverse

Prin înscrierea la Concurs, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele acestora și fotografia acestora cu premiul câștigat să fie publicate pe site-ul Organizatorului și pe canalele oficiale de social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului câștigat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Concursului și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

ART. 10. General Data Protection Regulation (GDPR) Policy

            Prin acceptarea politicii GDPR, participanții la concurs își dau consimțământul ca datele personale ale acestora, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, specializarea/anul de studii și numărul de telefon, să poată fi folosite în scopul comunicării cu resursele umane și departamentul de marketing.

Odată cu aplicarea la concurs, datele introduse în formularul de înscriere vor fi stocate și centralizate în baza de date a companiei ASSIST Software pentru o ulterioară utilizare. Scopul colectării acestor informații este strict pentru a contacta respondenții, prin e-mail sau telefon, pentru a le comunica o eventuală oportunitate de angajare sau participare la evenimentele organizate de ASSIST Software.

Aceste date pot fi vizualizate, actualizate sau șterse din baza de date, la adresa: dpo@assist.ro.

Organizator:

ASSIST SOFTWARE SRL

Prin: Gheorghe David, Administrator

Do you want to get in touch with us? 

If you are interested in our software development services, you would like to join our team, or you simply want to find out more about us, we’d love to hear from you! Drop us a line and a member of the ASSIST team will get back to you as soon as possible. We are sure we can ASSIST you.

GET IN TOUCH